Category Archives: Về trang web

Giới thiệu

Trang web này là nơi chia sẻ kinh nghiệm, tài liệu chuyên nghành kiểm soát không lưu, không mang tính chất thương mại hay mục đích khác.

Nội dung trên website chỉ  mang tính chất tham khảo. Một số nội dung phải cần mật khẩu để truy cập.

Thiết kế và biên tập bởi:  Bế Ngọc Dương

Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại Sân – Công ty Quản lý bay Miền Bắc.
Cellphone: 0934 556 551
Mail: bengocduong2@gmail.com